fredag 20 april 2012

Pippifåglarna

Hög tid att börja lista upp de fåglar som besökt vårt fågelbord denna vinter.
Presenterade i "ornitologisk ordning" (i någon mening) - dvs den ordning som de listas i fågelböcker.


Sparvhök Accipiter nisus
Minst tre lyckade tillslag i december och januari. Höken sågs vid två tillfällen och den ena gången konstaterades det vara en hane.


Större Hackspett Dendrocopos major
Några sporadiska besök kring december


Rödhake Eruthacus rubecula
Anlände i mitten av april och troligen vid fågelbordet pga. de ständigt återkommande snöfallen.


Koltrast Turdus merula
Två hanar under midvintern fram till början av februari. Åt främst hagtornsbär och försvann när trädet var tömt. En hane har dykt upp nu under de senaste dagarna


Björktrast Turdus pilaris
En fågel kom hit under ett par dagar då vintern var som kallast.


Blåmes Parus caeruleus
Dagligen nästan 6-8 st


Talgoxe Parus major
Dagligen ca 10 st


Skata Pica pica
Ett par som patrullerar med jämna mellanrum


Kaja Corvus monedula
Våra "huskajor" plus besökare. Under midvintern uppemot ca 10 st och från mars i grupper på uppemot 20 fåglar.


Kråka Corvus corone
Ett par som regelbundet kontrollerat utbudet.


Pilfink Passer montanus
Ca 10 - 15 fåglar dagligen


Gråsparv Passer domesticus
Ca 3-4 par dagligen


Bofink Fringilla coelebs
Ca 15 fåglar anlände i mitten av april och har stannat runt fågelbordet.


Grönsiska Carduelis spinus
En presumtiv fågelbordsgäst under hela vintern men har lyst med sin frånvaro fram till april.
Nu ca 5-6 par.


Grönfink Carduelis chloris
Under midvintern nästan ständigt närvarande. Ca 5-6 par, Har inte synts många gånger i april och verkar nu har letat sig bort.


Domherre Pyrrhula pyrrhula
Har kommit och gått. Vissa perioder oftare och andra mera sällan. Var främst på plats i december och januari. Ca 6-7 par.


Gulsparv Emberiza citrinella
Dök upp i "stora mängder" i början av mars. Kanske ca 10 par. Har inte synts sedan början av april.


Fåglar vi "borde" ha men som lyst med sin frånvaro:
Talltita Parus montanus
Troligen är vi för långt borta från skogen.
Tofsmes Parus cristatus
Samma orsak?
Svartmes Parus ater
Samma orsak?
Gråsiska Carduelis flammea


Två jag verkligen skulle vilja se men som knappast blir aktuellt:
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Steglits Carduelis carduelis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar